Intian vaatevienti laskee vuonna 2019

Lukuaika: 4 minuuttia

Intia Intiassa on meneillään pahin taloudellinen taantuma viimeiseen 70 vuoteen, mikä liittyy kulutuksen lakkoiluun, rahoitusmarkkinoiden likviditeettilamaan, vaatteiden viennin vähenemiseen, suorien ulkomaisten sijoitusten romahdukseen ja syvään epäluottamukseen.

Intian vaatteiden vienti on romahtanut kahtena peräkkäisenä vuonna. Kauppaministeriön tietojen mukaan Intian vaatteiden tai valmisvaatteiden kokonaisvienti laski merkittävästi 16,1 miljardiin dollariin, kun se vuosi sitten oli 16,7 miljardia dollaria.

Apparel Export

Maan vaatteiden vienti laski 1,2 prosenttia vuodesta 18, joka puolestaan oli 4 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun keskimääräinen vuotuinen kasvu oli 5,7 prosenttia vuosien FY10 ja FY16 välillä. Taantuman syynä ovat muun muassa kotimaiset huolenaiheet ja maailmanlaajuisen kysynnän hiipuminen.

Chandrima Chatterjee, konsulttitoimiston Chandrima Chatterjee, sanoo. Vaatteiden vienninedistämisneuvosto (AEPC)mukaan alan tarvitsema aika mukautua tavara- ja palvelumaksuun (GST) johti vientikannustimien sykliseen laskusuuntaukseen. Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset kärsivät luottokapeikoista, ja se on vaikuttanut kielteisesti niiden vientiin.

Vaatteiden viennin osuus maan tekstiilien kokonaisviennistä on laskenut dramaattisesti 51 prosentista varainhoitovuonna 17 45 prosenttiin varainhoitovuonna 19. Alan sisäpiiriläiset kuvaavat kasvua vuosien 10-17 välillä johtuneen siitä, että kehittyneet maat ovat siirtäneet tuotantopaikkojaan kehittyviin maihin, kuten Kiinaan, Intiaan, Bangladeshiin ja Vietnamiin.

Apparel Export

Yksi merkittävä syy tähän on se, että Intia on menettänyt yli kolmanneksen vaatteiden viennistään Arabiemiirikuntiin varainhoitovuonna 19. Syynä oli Persianlahden maan 5 prosentin tuontivelvoite, jolla rajoitetaan kauppaa ja edistetään paikallista tuotantoa.

Maailmanlaajuisen konsulttiyrityksen Wazir Advisorsin tietojen mukaan Intian kumulatiivinen vaatteiden vienti Arabiemiirikuntiin väheni huhtikuusta 2018 helmikuuhun 2019 jyrkästi 33 prosenttia 1,78 miljardiin dollariin. Vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin se oli 2,66 miljardia dollaria.

Käytännössä viejät lähettivät lähetyksensä Arabiemiirikuntiin uudelleen pakattavaksi ja toimitettavaksi ympäröiviin maihin.

”Intian viejät käyttivät Arabiemiirikuntia reittinä vaatteiden lähettämiseen Lähi-itään, Afrikkaan ja Eurooppaan. Arabiemiraattien hallitus kuitenkin otti muutama kuukausi sitten käyttöön tuontiveron kaikista tuotteista, myös vaatteista.

Vaatteiden vienti Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan sen sijaan kasvaa. Vaatteiden viennin väheneminen Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin on siis pääosin kompensoitu”, sanoi puuvillatekstiilien vienninedistämisneuvoston puheenjohtaja H K L Maghu.

Apparel Export

Lähde: https://www.ibef.org/industry/textiles.aspx

Intian vaatteiden tai valmisvaatteiden kokonaisvienti oli kauppaministeriön tietojen mukaan marginaalisesti pienempi, 16,1 miljardia dollaria, kun se vuotta aiemmin oli 16,7 miljardia dollaria.

Alan analyytikkojen mukaan intialaiset viejät nauttivat vankasta rahoitusjärjestelmästä sekä Arabiemiraattien että Afrikan maiden välillä. Nyt yksittäiset Afrikan maat ovat muodostaneet kattavat rahoitusjärjestelmänsä.

Pöytä Afrikan maiden maahantuojat ovatkin alkaneet lähestyä intialaisia vaatteiden viejiä suoraan.

Tämä on lisännyt Intian suoraa vaatteiden vientiä Afrikan maihin. Tämän seurauksena Intian suorat vaatetoimitukset Afrikan ja Euroopan maihin ovat lisääntyneet huomattavasti Arabiemiraattien kustannuksella. Tämä suuntaus todennäköisesti jatkuu, sanoi Intian vaatevalmistajien liiton (CMAI) puheenjohtaja Rahul Mehta. Suorat toimitukset kuluttajamaihin lyhentävät lisäksi toimitusaikaa.

Tosiasia kuitenkin on, että Intian vaatteiden viennistä suoraan Afrikan tai Euroopan tuontimaihin ei ole ollut merkittävää kustannusetua tai arbitraasia.

Lisäksi maailmanlaajuisen tarjonnan viimeaikainen hidastuminen on kiihdyttänyt kilpailua markkinoilla, mikä on myös yhdistetty Intian verotuksen muutoksiin. Asiantuntijoiden mukaan kustannuksiin kohdistui 6-7 prosentin haittavaikutus, mikä haittasi vaatevalmistajien tuottavuutta.

Laskusuhdanteeseen ei ole tämän lisäksi monia muitakin syitä. Mukaan CARE Ratings Ltdmukaan ”Intian vaatteiden vienti koostuu pääasiassa puuvillavaatteista (51 prosenttia), ja tekokuitujen osuus on noin 28 prosenttia. Intian on laajennettava kuitupohjaansa, koska maailmanlaajuinen kulutus on vipuvaikutusta ja tekokuitujen osuus on merkittävämpi kuin puuvillan.

Tämän lisäksi myös hinnoittelukilpailu on kaksinkertaistunut viime aikoina. CARE Ratings lisää, että Intian ennustetaan menettävän liiketoimintaa Bangladeshille ja Vietnamille valmisvaatteiden viennissä. Mahdollinen selitys tälle on kilpailukyvyn heikkeneminen, koska Bangladeshilla on tulliton pääsy Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Loppusanat

ICRA:n huomautuksen mukaan Intia kohtaa edelleen taloudellisia haasteita, jotka johtuvat Intian hintoihin nähden edullisempien maiden äärimmäisestä kilpailuvaikutuksesta. Tämä näyttää rajoittavan Intian vaatteiden vientiteollisuuden yleistä vahvuutta.

Vaikka Kiina – maailman suurin vaatteiden valmistaja ja viejä – menettää edelleen markkinaosuuttaan maailmanlaajuisessa kaupassa, Intia ei ole pystynyt hyödyntämään tätä mahdollisuutta. Sen sijaan Bangladesh ja Vietnam, maailman toiseksi ja kolmanneksi suurimmat vaatteiden viejämaat, ovat saaneet merkittävän osuuden. Bangladesh on ollut EU:n ensisijainen edunsaaja, mutta Vietnam on jatkanut kasvuaan Yhdysvaltain linnoitusmarkkinoilla.

Apparel Export

Vaatevalmistajat keskittyvät nyt kuitenkin laajentamaan vientiä Japanin, Israelin, Etelä-Afrikan ja Hongkongin kaltaisiin maihin. Viennin kehitys tulevina vuosina riippuu siitä, missä määrin nämä uudet markkinat auttavat.

Tulevaisuudessa Intian hallituksen toteuttamat toimenpiteet ongelmien ratkaisemiseksi ovat edelleen olennaisen tärkeitä laajapohjaisen, koko teollisuutta koskevan elpymisen kannalta. Tämä on edelleen ratkaisevan tärkeää myös kansallisille vaatteiden viejille, jotta ne voivat hyödyntää uudelleen elpyvää maailmanlaajuista vaatekauppaa.

Myös Kiinan markkinaosuuden menetys, joka avaa kannattavia mahdollisuuksia Intian, Vietnamin ja Bangladeshin kaltaisille lahjakkaille toimijoille, on edelleen ratkaisevan tärkeää. Intian on tärkeää solmia nopeasti kauppasopimukset merkittävien tuojamaiden kanssa, minkä lisäksi viejien on voitava päivittää teknologiaansa ja siirtyä arvoketjussa ylöspäin.

Jos haluat lisätietoja samasta asiasta, voit keskustella nopeasti Impex Mitran kanssa, soita numeroon +91 7303510511.

Vaibhav Sharma
Viimeisimmät viestit Vaibhav Sharma (katso kaikki)