Maahantuonnilla yleisesti tarkoitetaan EU:n ulkopuolelta tuotavien tuotteiden myyntiä EU-alueella, sillä EU-alueelta voi hankkia tavaroita ilman tullausta. Maahantuonti on hyvä tapa perustaa yritys tai laajentaa jo olemassa olevan yrityksen toimintaa. Ennen maahantuonnin aloittamista yrittäjän tai sellaiseksi aikovan tulee ottaa selville useita asioita. Yleisesti yritystoiminnan aloittamiseen liittyy verotus- rahoitus ja kirjanpitoasioita, joista yrittäjän tulee olla perillä. Maahantuontiin liittyy useita erityiskysymyksiä, jotka saattavat vaikuttaa aluksi melko mutkikkailta. Aloittavan yrittäjän kannattaa tutustua kunnolla aiheeseen ja hankkia mahdollisesti apua ammattilaisilta. Hyvän kirjanpitäjän hankkiminen vie jo pitkälle – tarjoukset kannattaa kiertää. Lisäksi erilaiset tahot kuten TE-keskus, verotoimisto ja Tulli ovat hyviä tietolähteitä maahantuontiin liittyvien asioiden selvittämisessä. Juuri verotukseen ja tullimääräyksiin liittyvät kysymykset ovat tärkeitä, sekä se minkälaiset lait ja toimintatavat määrittävät tuotteiden lähtömaan yritystoimintaa ja -kulttuuria.

Miten maahantuontia säädellään?

Maahantuoduista tavaroista tehdään tulliselvitys, jossa tulee ilmoittaa tavaroiden tullinimike eli TARIC-koodi. Se määrittelee tuotteeseen liittyvät tullimaksut, sekä mahdolliset rajoitukset eikä sitä ilman voi tuotteita tuoda Suomeen. Nimikkeitä myös tarkistetaan jälkikäteen ja tavarat voidaan verottaa vielä kolmen vuoden ajan niiden maahantuonnin jälkeen. Osalle tavaroista on määritelty myös erilaisia tuontirajoituksia, joista yrittäjän tulee olla tietoinen. Esimerkiksi elintarvikkeiden, tekstiilien , lelujen ja lääkkeiden tuontia on rajoitettu. Erilaiset rajoitukset on kätevästi tarkistettavissa tullinimikkeen perusteella. Tullilla on käytössä kätevä sähköinen tuonti-ilmoituspalvelu, jonka käyttämiseksi yrittäjä tarvitsee Katso-tunnisteen, johon on kytketty Tulliselvitysrooli. Tätä palvelua käyttämällä maahantuontiverot voi maksaa heti kätevästi verkkopankissa. Mikäli yrittäjä huomaa tulliselvityksessä tapahtuneen virheen on päätökseen mahdollista hakea muutosta.

Kun yritys tuo Suomeen tavaroita EU:n ulkopuolelta, niistä kannetaan kolmansien maiden tulli. Toisinaan kuitenkin tuotavat tavarat voivat oikeuttaa alennettuihin tullimaksuihin tai jopa nollatulliin, mikä voi perustua maiden välisiin sopimuksiin. Tullin määrä lasketaan prosenttiarvona tuotteiden tullausarvosta. Tullausarvo on yleensä se hinta, joka tuotteista on maksettu sekä sen kuljettamisesta koituneet kulut. Tullimaksut saattavat olla korkeampia, jos kyseisten tuotteiden myyminen Suomessa polkumyyntihintaan haittaa Suomen omaa tuotantoa. Myös USA:sta tuoduista tuotteista saattaa joutua maksamaan ylimääräistä tuontitullia. Kun tavaroiden maahantuojana on yritys, niiden arvolisäverotuksen hoitaa verohallinto. Arvonlisäveron määrä tulee laskea oma-aloitteisesti ja maksaa se verohallinnolle. Poikkeuksellisesti Tulli hoitaa arvonlisäverotuksen jos maahantuojana on ulkomainen yritys, joka ei ole Suomen ALV-reksiterissä.

Hyvä pohjatyö kannattaa

Yrityksen perustaminen kannattaa aina aloittaa liiketoimintasuunnitelman laatimisesta. Erityisesti maahantuontiin liittyviä asioita on syytä pohtia suunnitelmassa. Mitä tavaraa aikoo maahan tuoda ja mistä maasta tuotteet ovat kotoisin ovat tärkeitä kysymyksiä. Tavaran alkuperä ja mitä kautta se tuodaan on hyvä tietää, sillä jos tavarat on jo kertaalleen tullattu EU:hun tullessaan ei niitä tarvitse tullata enää Suomeen tuotaessa. Mutta myös EU-alueelta hankitut tavarat saattavat olla tullaamatta, mikä tulee tällöin suorittaa Suomeen tullessa. Useissa ammattiin valmistavissa koulutuksissa käsitellään nykyään yrittäjyyteen liittyviä asioita, mutta jos kokee tarvitsevansa päivätystä, yrityksen perustamiseen saa apua erilaisista yrityshautomoista oppilaitoksista ja TE-keskuksesta. Myös Tullin ja verohallinnon henkilökunnalta saa aiheeseen lisätietoja.

Maahantuonnin alv-tilitys muuttui vuonna 2018.