Mikä on tuontivientimenettely Intiassa?

Lukuaika: 5 minuuttia

Tuo ja vie ovat epäilemättä yksi kannattavimmista alustoista liiketoimintaa varten. Lisäksi se on tunnetusti turvallisin tapa liiketoimen kannalta, jossa rahat on turvattu molemmissa päissä, eli henkilö, joka ostaa tai tuo tavaran sekä se, joka myy tai vie tavarat ja palvelut muihin maihin.

Tuonti-vientimenettely Intiassa on helppoa, jos noudatat tiettyjä kriteerejä, koska se tekee menettelyistä helppoja ja hyvin hallittuja.

Tässä blogissa olemme keskustelleet monista asioista, kuten siitä, mitä asiakirjoja tarvitaan. tuontimenettelyä Intiassa, tuonti- ja vientimenettelyä, vientimenettelyyn tarvittavia asiakirjoja Intiassa ja miten tarkalleen ottaen vienti- ja tuontimenettelyä Intiassa. Syy, joka sai meidät kirjoittamaan tämän blogin, on se, että monet ihmiset etsivät vastauksia kysymyksiin, kuten selittää Intian tuonti- ja vientirekisteröintimenettelyä.

Tuonti- ja vientiliiketoiminnan aloittaminen ei ole vaikea tehtävä, mutta on välttämätöntä noudattaa tietyn maan asettamia hallituksen sääntöjä, jotta materiaalin ja liiketoimien sujuvuus olisi mahdollista.

On olemassa erilaisia menetelmiä tai menettelyjä, jotka ovat välttämättömiä tavaroiden noudattamiseksi ulkomaisilta markkinoilta tai kotimaassa valmistettujen tuotteiden myymiseksi ulkomaisilla markkinoilla. Tarkastellaan laajemmin Intian EXIM-menettelyjä.

1. Hanki tuontivientikoodi (IEC)

Aivan ensimmäinen ja tärkein asia tuonti- ja vientitapahtumien toteuttamiseksi on rekisteröinti. IEC tai tuontivientikoodi. Sen saa DGFT:n verkkosivuilta. IEC-koodin saaminen kestää yleensä noin 15 päivää.

Sivusto auttaa myös ymmärtämään erilaisia tuotteita tai palveluja, joita voidaan tarjota eri maihin. Se antaa myös tietoa tuotteista, joita on rajoitettu tietyssä maassa. IEC on ensimmäinen vaihe tuonti-vientimenettelyssä, kun yritys tai yritys haluaa rekisteröityä tavaroiden osto- ja myyntiprosessiin kansainvälisillä markkinoilla.

2. IEC-rekisteröintiä varten tarvittavat asiakirjat

IEC-rekisteröinnin hankkiminen edellyttää PAN-korttia, mitätöityä sekkiä ja lisenssiä hakevan henkilön valokuvaa. Nämä ovat joitakin perusasiakirjoja, jotka on pidettävä käsillä rekisteröintiä haettaessa.

Varmista, että asiakirjat ovat täydelliset.

3. Tuotteiden lainmukaisuuden varmistaminen

Kuten edellä mainittiin, IEC-koodin hankkimisen jälkeen yrityksen on noudatettava vuoden 1962 tullilain 11 §:ssä mainittua sääntöä, ulkomaankaupan kehittämisestä ja sääntelystä annettua lakia (Foreign Trade Development and Regulation Act, 1992) ja lisäksi sen olisi noudatettava Ulkomaankauppapolitiikka. Se auttaa saamaan käsityksen tietyistä tuotteista, joiden myynti tai tuonti muista maista on sallittua ja joiden myyntiä tai tuontia on rajoitettu.

4. Yhdenmukaistettu koodausjärjestelmä (HS-koodi).

Toinen tärkeä asia, jota tarvitaan, on tieto HS-koodista tai harmonoidusta koodausjärjestelmästä, kun käsitellään tuonti- ja vientimenettelyä. HS-koodi auttaa tuotteen tai palvelun tunnistamisessa, ja sillä on suuri merkitys tuonti- ja vientimenettelyssä.

Se on yksinkertaisesti 8-numeroinen koodi. Eri tuotteet tai palvelut luokitellaan omaan yhdenmukaistettuun koodausjärjestelmäänsä, joka saadaan ulkomaankaupan pääosaston (DGFT) toimistosta.

Import Export Procedure

5. Tuontilisenssi

Tuojan on oltava tietoinen tuontilisenssistä aloittaakseen tuonti- ja vientitoiminnan, ja sen hankkiminen on tärkeää, jotta hän voi paremmin ymmärtää tavaroitaan ja palvelujaan. Tuontilisenssi luokitellaan edelleen kahteen tyyppiin:

  • Yleinen lisenssi
  • yksilöllinen lisenssi

Yleislisenssissä maahantuontia harjoittava henkilö voi helposti tuoda tavaroita mistä tahansa maasta, kun taas yksilöllisessä tai erityislisenssissä tavaroita tai palveluja voidaan tuoda vain tietyistä maista. Näitä lisenssejä käytetään tuotujen materiaalien uudistamiseen, tulliselvitykseen.

Samanlaista prosessia sovelletaan tuonnin tavoin myös vientiin halukkaisiin yrityksiin. Yrityksen on haettava vientilupaa seuraavalta viranomaiselta Ulkomaankaupan pääosasto (tai DGFT:n) toimistosta.

Yrityksen on myös rekisteröidyttävä ICC:ssä, joka tunnetaan nimellä ICC. Intian kauppakamari jossa mainitaan, että valmistetut tuotteet ovat intialaista alkuperää, mikä mahdollistaa tavaroiden ja palvelujen helpon viennin kansainvälisille markkinoille.

Import Export Procedure

Tuonti- ja vientimenettelyä koskevat asiakirjat:

Intiassa on tietyt kriteerit, joiden perusteella vienti- ja tuontimenettely voidaan suorittaa hyvin hallitusti ja helpommin.

Kun yritys rekisteröidään harjoittamaan tuonti- ja vientitoimintaa, sen on toimitettava asiakirjat, nimittäin kaupalliset ja sääntelyasiakirjat.

Kaupallinen asiakirja on asiakirja, joka koskee tavaroiden ja palvelujen vaihtoa ostajan ja myyjän välillä. Kaupan kauppakirjan mukaan Ulkomaankauppapolitiikka2015-2020 mukaan kaupallisten asiakirjojen luokassa vaaditaan seuraavat asiakirjat:

  • Kauppalasku ja pakkauskirja
  • konossementti / lentorahtikirja
  • Rahtikirja tai vientiasiakirja
  • Saapumis- tai tuontilaskelma

Toisaalta sääntelyasiakirjat koskevat sääntelyviranomaisia. Sääntelyviranomaisiin kuuluvat kaikki lisensointi-, tulli- ja valmisteveroviranomaiset, vienninedistämisneuvostot jne.

RCMC Procedure

Seuraavat ovat sääntelyasiakirjat, joita vaaditaan Tuonti-vientimenettely materiaalin myyntiä ja ostoa varten kansainvälisillä markkinoilla, nämä ovat:

Muut tuontitullit:

Intian uuden GST-lainsäädännön mukaan maahantuoduista tuotteista kannetaan vuoden 1975 tullitariffilaissa mainittu perustulli sekä muita tulleja. Tuontitavaroista kannetaan myös IGST-vero, joka on integroitu tavara- ja palvelumaksu, IGST-lain mukaisen materiaaliluokituksen mukaan.

Aluksi jokaisen yrityksen omistajan on siis noudatettava edellä mainittuja tuonti- ja vientimenettelyjä Intiassa. Tämän lisäksi on tutkittava täysin kohdemarkkinat, jotta heillä olisi oltava perusteelliset tiedot tavaroista ja palveluista, joilla on kysyntää tietyssä maassa ja päinvastoin. Hyvä tietämys tuonti-vientimarkkinoista ja hallituksen säännöistä antaa mille tahansa yritykselle mahdollisuuden menestyksekkääseen liiketoimintaan ja suuriin voittoihin.

Import Export Procedure

Lähde: https://www.financialexpress.com/industry

Mistä löytää paras konsultti saada näkemystä tietoa eri tuonti-vientimenettelyn?

Jos aiot tehdä ensiesiintymisesi kansainvälisillä markkinoilla, niin sitten Impexperts on oikea paikka selvittää kysymyksesi ja oppia lisää prosessista, asiakirjoista ja ehdotuksista, joiden avulla voit helposti hoitaa tuonti- ja vientiliiketoimintaa ja samalla maksimoida voittosi.

Lisätietoja osoitteessa https://www.impexperts.com ja ota yhteys asiantuntijaryhmäämme, jotta voit hallita liiketoimintataitojasi.

Vaibhav Sharma
Viimeisimmät viestit Vaibhav Sharma (katso kaikki)