Maahantuonti EU:n sisältä

Suomen kuuluminen EU:hun tuo monia helpotuksia sekä yksityishenkilöiden ja yritysten maahantuontiin. Tämä tietää maahantuojille esimerkiksi verovapauksia tietyin ehdoin. Lisäksi joidenkin EU-maiden kanssa jaettu yhteinen valuutta takaa sen, että maahantuojan kustannukset eivät ole riippuvaisia valuuttakurssien heilahteluista.

Arvonlisäveron kanssa kannattaa kiinnittää huomio myös siihen, että EU:n tulli- ja veroalue eivät ole sama asia. Esimerkiksi Kanarian saaret kuuluvat EU:n tullialueeseen, mutta eivät ole osa sen veroaluetta.

Yksityishenkilöiden verotus EU:n sisällä

Yleisesti ottaen yksityishenkilöt eivät ole arvonlisävelvollisia tapauksissa, joissa tuote ostetaan hinnalla, johon on jo lisätty arvonlisävero. Tähän sääntöön on olemassa kuitenkin tiettyjä poikkeuksia, joten uusia tavaroita tilatessa kannattaa aina tarkistaa ajankohtainen lainsäädäntö tullin maahantuontia koskevasta ohjeistuksesta. Yksityishenkilöitä koskevia rajoituksia on säädetty esimerkiksi kuljetusvälineiden, kuten autojen ja veneiden maahantuontiin. Uusista kuljetusvälineistä pitää pääsääntöisesti maksaa arvonlisävero maahantuonnin yhteydessä.

Yleisesti ottaen yksityishenkilön omaan käyttöön tulevat tavarat säästyvät siis kaikelta verotukselta kotimaassa. Tämä johtuu siitä, että arvonlisävero maksetaan EU:n säädösten mukaisesti siihen maahan, jossa ostokset tehdään. Poikkeuksen tähän tekevät valmisteveron alaiset tuotteet, kuten alkoholi. Mikäli siis yksityishenkilö tilaa valmisteveron alaisia tuotteita itselleen verkkokaupasta EU:n sisällä, kannattaa varmistua siitä, että myyjä maksaa valmisteveron siihen maahan, johon tuote toimitetaan.

Yrityksen verotus riippuu yrityksen verovelvollisuudesta

Yritysten kohdalla arvonlisäverolliseen käyttöön hankittu tavara voidaan tuoda EU:n sisältä Suomeen ilman tulleja ja veroja. EU pyrkii ehkäisemään verokantojen eroista johtuvia kysyntä- ja kilpailuvääristymiä parhaansa mukaan ja tästä syystä yritykset tilittävät arvonlisäveron Suomeen. Arvonlisäveron maksu hoidetaan kausiveroilmoituksella ja tilitys tehdään verotilille.

Mikäli yritys ei ole verovelvollinen esimerkiksi sen toiminnan vähäisyyden vuoksi, muuttuu yritysten välinen kauppa verolliseksi. Verovelvollisuus täyttyy myös silloin, mikäli yritys tekee yhteisöhankintoja yli 10 000 euron edestä kalenterivuoden aikana. Halutessaan yritys voi myös rekisteröityä verovelvolliseksi vaikka muut ehdot eivät täyttyisikään. Hakemus tästä tehdään Verohallinnolle ja se on voimassa vähintään kaksi vuotta.

Lähtömaalla ja määränpäällä on väliä

EU:n sisämarkkinat perustuvat suurelta osin määränpäämaa-periaatteelle. Yrityksen välisessä tavaroiden kaupassa verot maksetaan siis siihen maahan, johon tuote päätyy. Mikäli suomalainen yritys ostaa siis tuotteita esimerkiksi Saksasta, tilitetään verot näistä tavaroista Suomeen, mikäli Suomi on näiden tavaroiden määränpää.

Lähtömaahan tulee myös kiinnittää huomiota tavaroita hankkiessa. Vaikka myyjänä olisi EU:n sisällä toimiva yritys, ei se aina tarkoita tavaroiden tullittomuutta ja verottomuutta. On siis olennaista tietää, mistä tuote lähetetään vastaanottajalle. Vaikka tuote siis tilattaisiin esimerkiksi Saksasta, mutta tuote toimitetaan yrityksen Kiinan varastosta Suomeen, on se silloin tullauksen ja verotuksen piiriin kuuluva tuote.

Vastuu on maahantuojalla

Maahantuoja on verojen ja tullauksen lisäksi vastuussa myös tuotteiden turvallisuudesta ja siitä, että niiden pakkausmerkinnät ovat kunnossa. Lisätietoja turvallisuudesta ja pakkausmerkintöjä koskevista vaatimuksista saa kyseisiä tuotteita valvovalta viranomaiselta, kuten Tukes tai Evira. Pakkausmerkintöjen vaatimuksista lisätietoa saa markkinavalvontaviranomaisilta, joista löytyy lisätietoa Tukesin verkkosivuilta. Maahantuoja on vastuussa EU:n alueelle tuodusta ja siellä liikkeelle lasketusta tuotteesta. Tämä tuotevastuu kattaa muun muassa korvaukset, jotka maahantuoja joutuu maksamaan mikäli tuote aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Maahantuojaksi katsotaan tässä tilanteessa se yritys, jonka lukuun tuote on maahan tuotu, eli yleensä kyse on tuotteen tilaajasta.