Arvonlisäverotus

Maahantuonnista on usein maksettava arvonlisäveroa

Tavaroiden tilaaminen ulkomailta on suosittua, sillä usein ulkomailta saa tuotteita edullisempaan hintaan kuin kotimaasta. Oli kyseessä sitten yritys tai yksityishenkilö, täytyy maahantuojan kuitenkin maksaa tavaroiden maahantuonnista arvonlisäveroa silloin, jos tuotteet saapuvat Suomeen Euroopan ulkopuolelta. Ennen maahantuonnin aloitusta kannattaa kuitenkin tutustua maahantuonnin ehtoihin ja siihen, milloin arvonlisäveroa ei tuoduista tuotteista tarvitse maksaa.

Yritykset maksavat arvonlisäveron verohallinnolle

Aiemmin kaikesta maahantuonnista maksettiin arvonlisävero suoraan tullille. Verohallinto on kuitenkin vastannut tavaroiden arvonlisäverotuksesta vuodesta 2018 alkaen niissä tapauksissa, kun maahantuoja on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi. Maahantuojan on edelleen tehtävä tullille tuonti-ilmoitus, ennen kuin tulli luovuttaa tavarat maahantuojalle. Tämän lisäksi arvonlisävelvollisen on oma-aloitteisesti laskettava maahantuonnin arvonlisävero ja maksettava se verohallinnolle. Yksityishenkilöt maksavat edelleen arvonlisäveron tullille tuonti-ilmoituksen yhteydessä.

Aivan kaikesta Euroopan ulkopuolisesta maahantuonnista ei kuitenkaan tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Tämä koskee pienempiä tilauksia, joiden yhteenlaskettu summa on postikuluineen enintään 22 euroa. Arvoraja ei kuitenkaan koske tupakkatuotteita, alkoholijuomia tai hajuvesiä. Kyseinen raja on tarkoitettu yksityiskäyttöön tilattaville tuotteille, sillä myyntiin päätyvistä tuotteista täytyy joka tapauksessa maksaa arvonlisäveroa. Myös yksityinen ammatinharjoittaja voi tilata tuotteita yksityiskäyttöön. Tällöin tulli-ilmoituksessa tulee antaa oma henkilötunnus y-tunnuksen sijaan. Näin tulli tietää, että tuotteet tulevat yrittäjän omaan käyttöön.

Maahantuonti EU:n sisällä

Tavaroiden maahantuonti muista EU-maista on melko yksinkertaista. Yksityiskäyttöön päätyvistä tuotteista ei tarvitse tehdä tuonti-ilmoitusta tullille, eikä niistä myöskään tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Sama koskee myös yrityksiä. Vaikka yritysten ei tarvitse ilmoittaa EU:n sisäisiä hankitoja tullille, täytyy heidän kuitenkin maksaa myydyistä tuotteista arvonlisäveroa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että EU:n sisäpuolella arvonlisäverotus kuuluu aina verohallinnolle. Maahantuonnin arvonlisäverotus määräytyy siis aina sekä tuontimaan että maahantuojan mukaan.