Maahantuonti Aasiasta 

Maahantuonti Aasiasta vaatii yritykseltä erityistä huolellisuutta, sillä tuotteista tulee maksaa asianmukaiset tullit ja verot. Lisäksi EU:n alueelle tuotavien tuotteiden on täytettävä samat vaatimukset kuin kaikkien muidenkin EU:n alueella myytävien tuotteiden. Tullimaksuissa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tulli vahvistaa valuuttakurssinsa kerran kuukaudessa, ellei kurssin tarkistamiseen ole erityisen painavaa syytä. Tuotteiden hintoja vertaillessa kannattaakin tarkistaa sen hetkinen valuuttakurssi tullin tiedoista muiden lähteiden sijaan. 

Sopimuksen saaminen voi olla vaikeaa 

Maahantuontisopimuksen saaminen saattaa edellyttää suhteita, sillä osa yrityksistä ei välttämättä vastaa tuntemattomien yritysten yhteydenottoihin.. Lisäksi oikean linkkihenkilön löytäminen voi olla tarpeen myös kulttuuri- ja kielimuurin vuoksi. Kannattaakin ottaa selvää maan kulttuurista jo ennen ensimmäistä yhteydenottoa. Länsimaalaisessa kulttuurissa normaaleja tapoja saatetaan pitää tietyissä Aasian maissa jopa loukkaavina, jolloin tulkintavirhe saattaa johtaa siihen, ettei sopimusta synny. 

Sopimus voi jäädä syntymättä monesta syystä. Osa yrityksistä saattaa suhtautua nihkeästi erityisesti pienempiin toimijoihin pienten tilausmäärien vuoksi. Osa yrityksistä puolestaan saattaa kieltäytyä yhteistyöstä siksi, että he haluavat itse avata tuotteilleen myymälän EU:n alueelle osana laajentamissuunnitelmaa. 

Hyödynnä asiantuntijoiden apua 

On olemassa suomalaisia yrityksiä jotka ovat erikoistuneet Aasian markkinoille, joten tällaisen yrityksen käyttämisestä voi olla apua liiketoimintaa aloitettaessa. Tämän lisäksi näillä yrityksillä on usein kontakteja luotettaviin tavarantoimittajiin, jolloin tuoteväärennösten riski pienenee. Mikäli olet yhtään epävarma omasta osaamisestasi tai haluat ulkoistaa esimerkiksi laadunvalvontaa tai logistiikkaa, kannattaa sinun harkita yhteistyökumppanin käyttöä. 

On olemassa eurooppalaisia yrityksiä, jotka ovat perustaneet toimipisteitä Aasiaan. Näiltä yrityksiltä voit saada apua esimerkiksi paikan päällä tapahtuvaan laadunvalvontaan sekä mahdollista tulkkausapua. Osa yrityksistä on erikoistunut myös yhteiskuljetuksiin, joissa useamman yrityksen tuotteita tuodaan samalla rahdilla Aasiasta Eurooppaan. Tämä tarjoaa yrityksille mahdollisuuden säästää kuljetuskustannuksissa, sillä tuontitavaran arvonlisäveroon lasketaan tavaran arvon lisäksi sen kuljetus-, lastaus- ja purkukustannukset.

Varaudu tulkkauspalveluiden käyttöön 

Olemme tottuneet pitämään englantia universaalina yleiskielenä, jota on helppo käyttää silloin, kun kaupankäynnin osapuolilla ei ole yhteistä kieltä. Valitettavasti monessa Aasian maassa sijaitsevien yritysten henkilökunnan englannin kielen taito voi olla joko täysin olematonta tai niin puutteellista, että kaupankäynti ei onnistu ilman tulkkia. Tulkin käyttöön kannattaakin varautua erityisesti silloin, kun on tarvetta eri alojen erikoissanastolle. 

Tuote on todistettava turvalliseksi 

Maahantuoja on aina vastuussa EU:n alueelle tuotavan tuotteen turvallisuudesta. Kaikki Aasiassa myytävät tuotteet eivät täytä EU:n laatuvaatimuksia, eikä tällaisia tuotteita saa tuoda EU:n markkinoille. Esimerkiksi elektroniikka, lelut sekä erilaisia kemikaaleja sisältävät tuotteet ovat erityisen tarkan suurennuslasin alla. Yrityksen vastuulla on myös varmistaa, että tuotteet eivät ole väärennöksiä eivätkä ne riko mitään tekijänoikeuslakeja. 

Laatuvaatimusten täyttymisen todistaminen on maahantuojan vastuulla. Tämä saattaa tuottaa joskus ongelmia, sillä jotkut yritykset pitävät reseptejään yrityssalaisuuksina, eivätkä ne halua luovuttaa niitä ulkopuolisille tahoille. Tämä hankaloittaa esimerkiksi kosmetiikan ja elintarvikkeiden maahantuontia, sillä kiellettyjen ainesosien lisäksi tiettyjen raaka-aineiden pitoisuudet eivät saa ylittää sallittuja rajoja. 

Tullaus yksityishenkilönä 

Yksityishenkilön tulee olla erityisen tarkka silloin, kun tavaraa tilataan EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta. Tullauksen hintarajat määrittävät sen, maksetaanko lähetyksestä arvonlisävero ja tulli. Arvonlisäverollisen lähetyksen raja on 22 euroa. Mikäli lähetyksen arvo ylittää 150 euroa, on arvonlisäveron lisäksi maksettava myös tulli. Tietyt tuotteet, kuten alkoholi, tupakka ja hajuvedet, on aina tullattava niiden arvosta riippumatta. 

Lähetyksen arvoa laskettaessa on valuuttakurssin lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota myös siihen, että toimituskulut ovat osa tavaran arvoa. Tulli ja arvonlisävero maksetaan siis aina tavaran ja toimituskulujen yhteissummasta, joten alle 22 euron arvoinen tuote voi muuttua arvonlisäverolliseksi, mikäli toimituskulut nostavat yhteissumman yli 22 euroon. Koska tulli käyttää omaa, kerran kuukaudessa päivitettävää valuuttakurssiaan, kannattaa juuri ja juuri rajan ali olevien lähetysten kanssa olla varovainen. Tavaran lopullinen arvo voikin muuttua lähetyksen toimitusaikana, koska lopullinen arvo lasketaan tullaushetkellä.