Maahantuonti USA:sta

Tuotaessa tavaraa USA:sta on muistettava ottaa huomioon useampi asia. Ensinnäkin EU:n vero- ja tullialueen ulkopuolelta tuotavista tavaroista on tilitettävä arvonlisävero ja tullimaksut. Kuitenkin yleisesti ottaen USA on hyvä kauppakumppani käytettävän kielen ja dollarin suhteellisen vakauden vuoksi. Yhdysvalloissa englanti toimii yleisenä kielenä kaupankäynnissä, joten suomalaisten on suhteellisen helppo käydä kauppaa Yhdysvalloissa sijaitsevien yritysten kanssa.

USA:sta tuodessa on tärkeää huomioida se, että joistakin tuotteista joutuu maksamaan vielä erikseen tuonti- eli lisätullin tavallisen tullimaksun päälle. Lisätulleja peritään USA:sta useista erilaisista esineistä, kuten sytyttimistä ja pelikorteista. Lisäksi tietyistä muovitavaroista, kuten esimerkiksi kalusteiden osista, joutuu maksamaan lisätullin. Lisätulli perustuu USA:n

asettamiin rajoituksiin, joten ajankohtainen lista sen alaisista tuotteista kannattaa tarkistaa tullin sivuilta ennen tavaroiden tilaamista. Lisätullia ei kuitenkaan tarvitse maksaa silloin, kun tuonnin arvo toimituskuluineen on alle 150 euroa.

Perehdy asioihin etukäteen

USA on liittovaltio, joten liittovaltion lakien lisäksi maahantuojan kannattaa varmuuden vuoksi tutustua myös sen osavaltion lainsäädäntöön, josta tavaraa on tarkoitus tuoda. Jokaisella osavaltiolla on oikeus säätää omia lakeja, mutta ristiriitaisissa tilanteissa liittovaltion laki menee osavaltion lakien edelle.

USA:n ja EU:n välille ei ole toistaiseksi saatu aikaiseksi vapaakauppasopimusta, vaikka sitä on yritetty solmia jo vuodesta 2013. Yhdysvaltojen pyrkimys pysyä suurena talousmahtina on johtanut siihen, että talouden säädöksiä ohjataan paikoin voimakkaastikin poliittisilla päätöksillä. Nykyaikaisina esimerkkeinä tästä toimivat esimerkiksi vapaakauppasopimuksen neuvottelujen jäädyttäminen ja lisätullien määrääminen tietyille tuotteille. Onkin siis maahantuojan etu pysyä aina kärryillä mahdollisista muutoksista Yhdysvaltojen talouspolitiikkaan.

Selvitä tuotteen turvallisuus

Yhdysvalloissa tuotteen turvallisuuteen sovelletaan erilaisia säädöksiä kuin EU:n alueella. EU:n alueelle tuotavissa tavaroissa maahantuoja on kuitenkin aina vastuussa tuotteen turvallisuudesta. Joskus tämä voi tarkoittaa lisäkustannuksia maahantuontiin, sillä esimerkiksi kosmetiikkaa maahan tuotaessa tulli saattaa testata tuotteet vaarallisten aineiden varalta.

Myös elektroniikka voi tuottaa odottamattomia ongelmia, sillä USA:n sähköverkko toimii 120 V jännitteellä ja 60 Hz taajuudella, kun taas Suomen sähköverkossa jännite on 230 V ja

taajuus 50 Hz. Yhdysvalloissa käyttöön tarkoitettua sähkölaitteita ei siis voi kytkeä suoraan verkkovirtaan, vaan ne vaativat oikeanlaisen adapterin

Huomioi muutokset dollarin kurssissa

Hintoja laskiessa kannattaa ottaa huomioon se, että tullin valuuttakurssi päivitetään kerran kuukaudessa, ellei syytä muutokseen ole kurssin voimakkaan muutoksen vuoksi. Dollari on suhteellisen vakaa valuutta, joten tullin sivujen avulla tuotteen hinnan voi laskea hyvinkin tarkasti. Enintään 22€ lähetyksestä ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa ja tullimaksu tulee maksettavaksi silloin, kun tavaran arvo ylittää 150€.

Mikäli maahantuoja haluaa välttyä ylimääräisiltä maksuilta, tulee tavaran arvon postikuluineen alittaa nämä rajat. Tässä kohtaan esiin astuu käytettävissä oleva valuuttakurssi. Syystä tai toisesta tullin valuuttakurssi voi olla päivittynyt tilaushetken ja tavaran maahan saapumisen välillä. Tämän seurauksena voi käydä niin, että alun perin rajan alittanut tuote ylittää yllä mainitut rajat. Mikäli maksuilta siis haluaa ehdottomasti välttyä, kannattaa loppusummaan jättää riittävästi pelivaraa tilaushetkellä.